Notowanie

  • Zostaw białe miejsce
  • Nie notuj wszystkiego
  • Pisz po swoich książkach
  • Użyj alternatywnych formatów diagramów lub map myśli
  • Słuchaj zmian w głosie wykładowcy – co ważne
  • Słówka po angielsku krótsze (notuj angielskim słówkami są krótsze)
  • Skróty
  • jednosylabowe pierwsza i ostatnia litera
  • Wielosylabowe skrót uznany same spółgłoski pierwsze litery

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *